• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 06/08/2008
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục chống tham nhũng
Số ký hiệu 2222/2006/QĐ-TTCP Ngày ban hành 23/11/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/11/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1592/2008/QĐ-TTCP Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng Ngày hết hiệu lực 06/08/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.