• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/04/2009 Văn bản được ban hành 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
30/05/2009 Văn bản có hiệu lực 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.