• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/10/2019 Văn bản được ban hành 16/2019/TT-BGDĐT
20/11/2019 Văn bản có hiệu lực 16/2019/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.