• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/02/2020 Văn bản được ban hành 03/2020/TT-BGDĐT
27/03/2020 Văn bản có hiệu lực 03/2020/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.