• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/10/2009 Văn bản được ban hành 27/2009/TT-BGDĐT
02/12/2009 Văn bản có hiệu lực 27/2009/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.