• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/04/2008 Văn bản được ban hành 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT
05/05/2008 Văn bản có hiệu lực 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.