• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/08/2018 Văn bản được ban hành 19/2018/TT-BGDĐT
10/10/2018 Văn bản có hiệu lực 19/2018/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.