• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/2008 Văn bản được ban hành 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
04/06/2008 Văn bản có hiệu lực 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
21/06/2016 Được bổ sung 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.