• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/10/2011 Văn bản được ban hành 48/2011/TT-BGDĐT
09/12/2011 Văn bản có hiệu lực 48/2011/TT-BGDĐT
08/02/2013 Bị bãi bỏ 1 phần 54/2012/TT-BGDĐT Xem tại đây
08/02/2013 Được bổ sung 54/2012/TT-BGDĐT
13/05/2016 Bị thay thế 1 phần 08/2016/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.