• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2008
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế
Số ký hiệu 02/2008/TTLT/BYT-BNV Ngày ban hành 23/01/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 24/02/2008
Nguồn thu thập Công báo số 101 & 102, năm 2008; Ngày đăng công báo 09/02/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.