• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2018
Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 124/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 29/12/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 16/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 41+42 Ngày đăng công báo 10/01/2015
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Đào tạo với nước ngoài
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.