• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Số ký hiệu 01/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 25/02/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/04/2019
Nguồn thu thập Công báo Chính phủ Ngày đăng công báo 12/03/2019
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Lê Hải An
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.