• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2017
Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
Số ký hiệu 14/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 27/04/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/06/2010
Nguồn thu thập Công báo số 236+237, năm 2010 Ngày đăng công báo 19/05/2010
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học Ngày hết hiệu lực 25/11/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.