• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
Số ký hiệu 239/1999/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/12/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2000
Nguồn thu thập Công báo số 4/2000; Ngày đăng công báo 31/01/2000
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.