• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Luật 66/2006/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2006 Văn bản được ban hành 66/2006/QH11
01/01/2007 Văn bản có hiệu lực 66/2006/QH11
01/07/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 45/2013/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Bị thay thế 1 phần 61/2014/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 61/2014/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Được bổ sung 61/2014/QH13 Xem tại đây
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.