• Thông tư 18/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2018/TT-BGTVT Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2017/TT-BGTVT Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2017/TT-BGTVT Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2017/TT-BQP Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 50/2014/TT-BGTVT Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2017/TT-BGTVT Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
     
       
       
       
   

  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.