• Thông tư 52/2017/TT-BGTVT Quy định về bảo trì công trình hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 16/2018/NĐ-CP Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 51/2017/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2018/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 46/2017/TT-BGTVT Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 41/2017/TT-BGTVT Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2017/TT-BGTVT Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 38/2017/NĐ-CP Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 37/2017/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 160/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 171/2016/NĐ-CP Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 50/2016/TT-BGTVT Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 111/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 170/2016/NĐ-CP Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 169/2016/NĐ-CP Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
     
       
       
       
   

  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.