• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2015
Về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
Số ký hiệu 70/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 20/04/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 04/06/2007
Nguồn thu thập Công báo số 312+313, năm 2007 Ngày đăng công báo 20/05/2007
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 68/2015/NĐ-CP Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay Ngày hết hiệu lực 15/10/2015
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.