• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam
Số ký hiệu 267/2003/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/12/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/01/2004
Nguồn thu thập Công báo số 220 + 221, 2003; Ngày đăng công báo 22/12/2003
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Hàng không
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 94/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Ngày hết hiệu lực 01/09/2009
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.