• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1991
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Hàng hải
Số ký hiệu 42-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 30/06/1990
Loại văn bản Bộ luật Ngày có hiệu lực 01/01/1991
Nguồn thu thập Công báo số 15+16 Ngày đăng công báo 31/08/1990
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng hải
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Bộ luật 40/2005/QH11 Hàng hải Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.