• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
Số ký hiệu 12/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2011
Nguồn thu thập Công báo số 225+226, năm 2011 Ngày đăng công báo 26/04/2011
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.