• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 20/04/1995
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 20/04/1995
Nguồn thu thập Công báo số 14 Ngày đăng công báo 31/07/1995
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 66/2006/QH11 Hàng không dân dụng Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/01/2007
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.