• Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2017/TT-BQP Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 92/2016/NĐ-CP Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2016/TTTL-BGTVT-BCA-BQP Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2014/TT-BGTVT Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2014/TT-BGTVT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 81/2014/TT-BGTVT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
     
       
       
       
   

  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.