• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Số ký hiệu 03/2017/TT-BKHĐT Ngày ban hành 25/04/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/2017
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.