• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1986
Hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
Số ký hiệu 3-TT/LB Ngày ban hành 22/02/1986
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/01/1986
Nguồn thu thập Công báo số 6/1986; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động Bộ trưởng Đào Thiện Thi
Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Chủ nhiệm (Uỷ ban, Văn phòng) Hoàng Quy
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực kông còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.