Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Số ký hiệu 2090/VBHN-BLĐTBXH Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 29/05/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.