• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 70/2011/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/12/2011 Văn bản được ban hành 70/2011/QĐ-TTg
01/02/2012 Văn bản có hiệu lực 70/2011/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.