• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 36/2011/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/03/2011 Văn bản được ban hành 36/2011/TT-BTC
30/04/2011 Văn bản có hiệu lực 36/2011/TT-BTC
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 36/2011/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.