• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/03/2014
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
Số ký hiệu 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH Ngày ban hành 08/05/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/06/2008
Nguồn thu thập Công báo số 271+272, năm 2008 Ngày đăng công báo 18/05/2008
Ngành
  • Công an
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngoại giao
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng Thượng tướng Lê Thế Tiệm
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Phan Trung Kiên
Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Đào Việt Trung
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Lê Bạch Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán Ngày hết hiệu lực 25/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.