• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/1949
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 46-NV/TC/LĐ
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/1949 Văn bản được ban hành 46-NV/TC/LĐ
17/10/1949 Văn bản có hiệu lực 46-NV/TC/LĐ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.