• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2015/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/02/2015 Văn bản được ban hành 07/2015/TT-BTNMT
15/04/2015 Văn bản có hiệu lực 07/2015/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.