• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2015
Về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh
Số ký hiệu 170/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 22/09/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/10/2004
Nguồn thu thập Công báo số 38, năm 2004 Ngày đăng công báo 28/09/2004
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 118/2014/NĐ-CP Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Ngày hết hiệu lực 01/02/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.