• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 18/03/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 21/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 13/03/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/04/2014
Nguồn thu thập Công báo số 401+402, năm 2014 Ngày đăng công báo 26/03/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.