• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
Số ký hiệu 126/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 15/10/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 709+710, năm 2013 Ngày đăng công báo 29/10/2013
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.