• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2021
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Số ký hiệu 12/2021/TT-BQP Ngày ban hành 28/01/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/03/2021
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Phan Văn Giang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.