• Công văn 1950/QĐ-BTP

  Phê duyệt Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ giấy; cập nhật hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp trên Hệ thống “Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp” năm 2016

  03/11/2016

  ...

  Còn hiệu lực

 • Công văn 88/BTP-CV

  V/v thực hiện công tác chỉ đạo điều hành

  01/11/2016

  03/11/2016

  Còn hiệu lực

 • Công văn 3156/KH-BTP

  Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

  01/11/2016

  03/11/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 844/QĐ-TTg

  phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

  18/05/2016

  18/05/2016

  Còn hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.