• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2020/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/04/2020 Văn bản được ban hành 23/2020/TT-BTC
01/06/2020 Văn bản có hiệu lực 23/2020/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.