• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 46/2020/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/05/2020 Văn bản được ban hành 46/2020/TT-BTC
27/05/2020 Văn bản có hiệu lực 46/2020/TT-BTC
31/12/2020 Văn bản hết hiệu lực 46/2020/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.