• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2014/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/09/2014 Văn bản được ban hành 31/2014/TT-BYT
26/09/2014 Văn bản có hiệu lực 31/2014/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.