• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/10/2014 Văn bản được ban hành 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
23/11/2014 Văn bản có hiệu lực 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.