• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/TTLT/BLĐTBXH-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/01/2000 Văn bản có hiệu lực 03/TTLT/BLĐTBXH-BTC
26/10/2000 Văn bản được ban hành 03/TTLT/BLĐTBXH-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.