• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/05/2015 Văn bản được ban hành 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP
01/07/2015 Văn bản có hiệu lực 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.