• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/09/2015 Văn bản được ban hành 36/2015/TT-BLĐTBXH
12/11/2015 Văn bản có hiệu lực 36/2015/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.