• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 02/12/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 115/2004/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/06/2004 Văn bản được ban hành 115/2004/QĐ-TTg
20/07/2004 Văn bản có hiệu lực 115/2004/QĐ-TTg
21/01/2009 Được bổ sung 14/2009/QĐ-TTg
02/12/2013 Văn bản hết hiệu lực 115/2004/QĐ-TTg
02/12/2013 Bị thay thế 58/2013/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.