• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/10/2014 Văn bản được ban hành 28/2014/TT-BLĐTBXH
11/12/2014 Văn bản có hiệu lực 28/2014/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.