• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 10/04/2020
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nuớc
Số ký hiệu 09/2016/TT-BTC Ngày ban hành 18/01/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/03/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính đối ngoại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính   Huỳnh Quang Hải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.