• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2019
Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Số ký hiệu 48/2019/TT-BTC Ngày ban hành 08/08/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/10/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính    
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.