• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2010
Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc
Số ký hiệu 08/2010/TT-BYT Ngày ban hành 26/04/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/10/2010
Nguồn thu thập Công báo số 218+219, năm 2010 Ngày đăng công báo 12/05/2010
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Cao Minh Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.