• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số ký hiệu 29/2014/TT-BTC Ngày ban hành 26/02/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/04/2014
Nguồn thu thập Công báo số 341+342, năm 2014 Ngày đăng công báo 21/03/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 39/2015/TT-BTC Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ngày hết hiệu lực 01/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.