• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Số ký hiệu 24/2014/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 06/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 889 + 890 Ngày đăng công báo 02/10/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.